Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Svenska

Etvo - volontärprogrammet i syd

Etvo är ett program som går ut på att förmedla volontärer till länder i syd. Det sker via en lokal medborgarorganisation som samarbetar med en finländsk medborgarorganisation. Denna ska vara medlem i KEPA (Servicecentralen för utvecklingssamarbete).

Tanken är att inte bara de mottagande organisationerna i syd utan också det civila samhället i Finland ska ha nytta av volontärernas arbete och av de förbindelser som knyts.

Programmet syftar till att intensifiera dialogen mellan syd och nord samt att stärka partnerskapet dem emellan. Tack vare sin förankring inom finländska medborgarorganisationer är det lättare för volontärerna att bli aktiva medlemmar i det civila samhället när de återvänder till Finland.

Etvo, som verkat aktivt sedan 1995, har varken politiska eller religiösa bindningar.

Volontärerna

Bland de uppgifter volontärerna har haft kan nämnas miljövård, arbete med gatubarn samt med handikappade. Volontärtjänsten varar från sex till tolv månader.

Volontärer som varit verksamma inom Finlandsstödda utvecklingsprojekt i syd får personliga insikter om internationellt samarbete, om framgångsrika projekt samt om krav och utmaningar. Etvo vinnlägger sig om att kanalisera volontärernas erfarenheter till medborgarorganisationerna i Finland.

Även personer som inte har finskt medborgarskap kan gärna ansöka om att arbeta som Etvo-volontärer, men de måste ha praktiska kunskaper i finska på grund av den träning Etvo ger dem före avfärden.

Medborgarorganisation

Då och då får Etvo också volontärer från syd. Den som vill ansöka om att bli volontär måste vara antingen medlem, engagerad aktivist eller anställd inom en medborgarorganisation som har ett intimt samarbete med en medborgarorganisation från Finland. Ansökan görs upp i samråd mellan de båda organisationerna.

Kontaktuppgifterna till de medborgarorganisationer som är involverade i Etvo är konfidentiella, detta för att våra volontärer inte ska sammanblandas med turister. Om du är intresserad av medborgarorganisationer som arbetar i syd, föreslår vi att du studerar webbsidor av typen www.idealist.org där organisationerna listar sina egna möjligheter till volontärarbete.

För att ta emot volontärer från Etvo måste din medborgarorganisation ha ett existerande utvecklingssamarbete med en finländsk medborgarorganisation som är medlem i KEPA. Denna organisation ska då kontakta oss för vidare förhandlingar.

Kontaktinformation

Etvo, Volontärprogrammet i syd
Kepa rf
Elimäkigatan 25-27 (5. våningen)
00510 Helsingfors
Finland
Tel. + 358 50 317 6689
Fax. + 358 9 584 23 200
etvoatkepa [dot] fi